புறஊதா கதிர்களின் பாதிப்பில் இருந்து நமது முகத்தை பாதுகாக்க ஸ்கிரீன் பயன் படுத்த வேண்டியது அவசியம் ஆகும். இது குறித்த விரிவாக தெரிந்து கொள்ள லாம்.
சன் ஸ்கிரீன் பயன்படுத்துவது அவசியமா?
கோடையில் சன் ஸ்கிரீன் பயன் படுத்த வேண்டியது அவசியமா?

நமது சருமத்தை பாதுகாக்க தினசரி சன் ஸ்கிரீன் பயன் படுத்துவது அவசியம் என்கி றார்கள் மருத்து வர்கள்.

இந்தியா போன்ற வெப்ப மயமான நாட்டில் சூரியனில் இருந்து வரும் புற ஊதாக் கதிர்கள் நமது முகத்தை அதிகமாக தாக்கும்.
எலும்புக்கு வலுசேர்க்கும் வைட்டமின் டி - Vitamin D !
இதனால் சருமம் கருத்துப் போவது, வயதுக்கு முந்தைய முதுமை, சருமச் சுருக் கங்கள் போன்றவை ஏற்படும்.

எனவே புறஊதா கதிர்களின் பாதிப்பில் இருந்து நமது முகத்தை பாதுகாக்க ஸ்கிரீன் பயன் படுத்த வேண்டியது அவசியம் ஆகும். இவை சூரியனின் புற ஊதாக் கதிர் களை உறிஞ்சிக் கொண்டு,

அது சருமத்தின் ஆழத்தில் உள்ள லேயர்கள் வரை ஊடுருவு வதைத் தடுக்கிறது அல்லது அந்தக் கதிர்களின் தாக்கம் சருமத்தை பாதிக்காமல் காக்கிறது.
கிரீம், லோஷன், ஜெல், ஸ்டிக், ஸ்பிரே என பல வடிவங் களில் சன் ஸ்கிரீன் கடைகளில் கிடைக் கிறது. நமது சரும த்தின் டைப்பை பொறுத்து சன் ஸ்கிரீன் பயன் படுத்த வேண்டும்.

உங்க ளுக்கு ஆயில் சருமம் என்றால், ஜெல் வடிவிலான சன் ஸ்கிரீனை பயன் படுத்த வேண்டும்.
அயோடின் சத்தும் அதன் குறைபாட்டால் ஏற்படும் நோய்களும் !
மிகவும் வறண்ட சருமம் உள்ள வர்கள் கிரீம் அல்லது லோஷனை பயன் படுத்தலாம்.

நாம் வெளியே செல்வதற்கு 20 அல்லது 30 நிமிடங் களுக்கு முன்பு சன் ஸ்கிரீன் பயன் படுத்த வேண்டும். மூன்று மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை சன் ஸ்கிரீன் பயன் படுத்து வதற்கு பதிலாக,

நாம் வெயிலில் சென்ற 15, 20 நிமிடங் களுக்கு பிறகு இரண் டாவது முறை யாக சன் ஸ்கிரீன் போட்டுக் கொண்டாலே போது மானது.
எஸ்.பி.எஃப் SPF
எல்லா சன் ஸ்கிரீன் களிலும் எஸ்.பி.எஃப் (SPF – Sun Protection Factor) என ஒரு எண் குறிப்பிட்டி ருக்கும்.

இதற்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? குறிப் பிட்ட அந்த சன் ஸ்கிரீனுக்கு எந்தள வுக்கு சூரியனின் பாதிப் புள்ள கதிர்களின்
ஏலக்காய் எனும் நறுமண மருந்து !
வீரியத்தில் இருந்து பாதுகாப்பு அளிக்க முடியும் என்பதற் கான குறியீடு தான் அது. வெயிலை உங்களால் 10 நிமிடங்கள் கூட தாக்குப் பிடிக்க முடியாது என்றால்,

எஸ்.பி.எஃப். 15 உள்ள சன் ஸ்கிரீன் உங்க ளுக்கு 150 நிமிடங் களுக்கு பாதுகாப்பு தரும். அதாவது, 10X15. இது தோராய மான ஒரு கணக்கு தான்.

நீங்கள் வெயிலில் செலவிடப் போகிற நேரத்தைப் பொறுத்து அதிக அளவு எஸ்.பி.எஃப். உள்ள சன் ஸ்கிரீனை தேர்ந் தெடுத்துக் கொள்ளலாம்.

எஸ்.பி.எஃப். 75, 100 என்றெல் லாம் கிடைக்கிற சன் ஸ்கிரீன் சருமத் துக்கு அதிக பட்ச பாது காப்பைக் கொடுக்கும் என்று நம்பி சிலர் பயன் படுத்துகி றார்கள்.

சன் ஸ்கிரீன் பயன்படுத்துவது அவசியமா?
அதிக பட்சம் நம்ம ஊருக்கு எஸ்.பி.எஃப். 50 என்பதே போது மானது. அதற்கு மேல் இருப்பது தேவை யில்லை.

எஸ்.பி.எஃப். 15 உள்ள சன் ஸ்கிரீன் எல்லாருக்கும் ஏற்றது. அதை வெயில் நேரடியாகப் படுகிற எல்லா பகுதி களிலும் தடவிக் கொள்ள வேண்டும்.
தேங்காய் எண்ணெய் பயன்கள் மற்றும் கலப்படம் !
சன் ஸ்கிரீனை கண்களில் படாமல் உபயோ கிக்க வேண்டும். குழந்தை களுக்கு சன் ஸ்கிரீன் உபயோகிப் பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.