காசு இல்லாத மக்களின் கவனதிற்கு !

உண்மை இரண்டு நிமிடம் படியு ங்கள் கத்தி படத்தை 200 ருபாய் கொடுத்து பார்க்கும் மகராச னுங்கலே இந்த மருத்துவ கொளை யர்களை பற்றியும் 

காசு இல்லாத மக்களின் கவனதிற்கு !
சிறிது அறிந்து கொள் ளுங்கள் பகிர்ந்து கொள் ளுங்கள் இதற் காக நான் கடந்த 6 வருட மாக அனைத்து விபசார ஊடகங் களையும் 

அணுகி கேவலப் பட்டு அசிங்கப் பட்டும் ஏழை மக்களின் உயிர் காக்க போராடி கொண்டு உள்ளேன் 
இந்த பல்லடம் சிவ குருநாதன் 9952432752 தயவு கூர்ந்து அனை வரும் பகிரு ங்கள் உங்களை நான் பணம் கேட்க வில்லை பகிரத் தான் வேண்டு கிறான்.

மருத்துவ கொள்ளை யர்களை அடை யாளம் காணுமா இந்த தமிழக அரசு ???

காசு இல்லாத மக்களின் கவனதிற்கு:

இந்த உடல் உறுப்பு தானம் தமிழ கத்தில் மிக அதிகமாக பரவி இருப்பதன் உண்மை நிலை ?
மூளை சாவு அடைந்து விட்டார் உங்கள் உறவினர் என மருத்துவர் எவ்வாறு உறுதி படுத்து கிறார் ?

அந்த மனிதனை படைத் தது அந்த மருத்து வரா இல்லை கடவுளா ?

சாதாரண மனிதனை 7 நாட்கள் கோமாவில் படுக்க வைக்க ஒரு மருத்து வரால் முடியும் படிப்பறி வில்லாத வசதி யற்ற 
சென்னை பிராட்வேயிலுள்ள ஒய்எம்சிஏ - (YMCA) கட்டடம் அறிய !
ஒருவன் விபத்தில் படுகாயம் அடைந்து மருத்துவ மனை வந்தால் அவர் களை சுலபமாக சில மருத்து வர்கள் பணத்துக் காக 

அவரை கோமாவில் படுக்க வைத்து மூளை சாவு அடைந்து விட்டார் என கூற வாய்ப்பு அதிகம்.

அப்படி அடிபட்டு மருத்துவ மனை க்கும் வரும் ஏழைக்கு மருத்துவம் பார்பது போல் 3 நாட்கள் 
அவசர பிரிவில் அந்த அப்பா வியை அனு மதித்து உறவினர் களிடம் உங்கள் உறவினர் முளை சாவு அடைந்து விட்டார் 

இது நாள் வரை பார்த்த மருத்துவ செலவு 4 & 5 லட்சத்தை காட்டு ங்கள் என மருத்து வர்கள் கூறும் பொழுது 

சாதாரண குடும்பம் அவளவு பெரிய தொகையை திரட்ட முடி யாமல் தள்ளாடும் பொழுது மருத்து வர்களே 
வாய் அதிகம் வறட்சியடைவதற்கு காரணம் தெரியுமா?
உங்கள் உறவி னரின் உடல் உறுப்பை தனம் கொடுத் தால் உங்களு க்கும் நல்ல பெயர் மற்றும் கூடுத லாக பணமும் பெற்று தரு கிறோம் என சொல்ல முடியும் எழை குடும்பம் ஏமாறு கிறது.

ஆகை யால் உடல் உறுப்பு தனம் குறித்து தமிழக அரசு தனி வாரியம் அமைத்து அந்த வாரியம் பரிந்து ரைத்த பின்னர் தான் தானம் பெற வேண்டும் 

மற்றும் முன்னு ரிமை அடிபடை யில் தான் உறுப்பு தானம் வழங்க வேண்டும் .
மற்றும் இறக்காத ஒருவரின் உறுப்பை மூளை சாவு அடைந்ததாக கூறி உடல் உறுப்பு கொள்ளை அடிபவர் களை தடுக்க வேண்டும் .

கிட்னி திருடிய மருத்து வர்களும் நமது தமிழக த்தில் பார்த்த நாம் நமது உடலை விற்க இந்த மருத்து வர்கள் தயங்க மாட்டா ர்கள் 

அரசு மிக விரை வில் இதற்கு தக்க நடவடிக்கை எடுக்கும் என நம்பு கிறோம் .....

தயவு கூர்ந்து அனை வருக்கும் பகிரவும்

கடந்த சில வருடங் களாக தனியார் மருத்துவ மனையில் அனு மதிக்கப் படும் ஏழை மக்களின் உடல் உறுப்பு க்கள் 
அயல் நாட்ட வருகும் காசு படைத்த வர்களு க்கும் கிடைப்பது பலத்த அச்ச த்தை உருவாகு கிறது A + ரத்தம் உள்ள 
சதுப்பு நிலக் காடுகள் இல்லை என்றால் என்னாகும்?
ஒரு வரின் இதய குழாய் இன்று உலக மார்கெட் இல் 30 லட்சம் வரை விலை போகிறது இதயம் & கணையம் 1 கோடி கொடு த்ததும் வாங்க ஆள் இருக்கு றார்கள் 

ஆகவே இது குறித்து உங்கள் நண்பர் களுக்கு தயவு கூர்ந்து பகிருங்கள் (தினமும் மருத் துவர் களால் கொலை செய்யப் படும் ஏழை உயிர் காக்கப் பட வேண்டும் )
Tags:
Privacy and cookie settings