முட்டை கோஸில் புற்று நோயை எதிர்த்துப் போராடும் பொருட் களை நிறைய உள்ளன. எனவே இதனை சாப்பி ட்டால், புற்று நோயை ஏற்படுத்தும் செல்கள் வளர்வதை முற்றி லும் தடுக்கும்.
முட்டைகோஸ் தடுக்கும் குடல் புற்று நோய்?
மேலும் ஆய்வு ஒன்றிலும், முட்டை கோஸ் சாப்பிட்டால், புற்று நோய் வளர் வதை தடுக்க லாம் என்று கண்ட றியப்பட் டுள்ளது. 

முட்டைக் கோஸில் கலோரிகள் அதிக மாக இருப்பதால் இதை தினமும் ஜூஸ் செய்து குடித்து வந்தால் உடலில் உள்ள கெட்ட கழிவுகள் நீக்கப் பட்டு உடலின் எடை குறைய உதவு கிறது.
விட்டமின் B-5, விட்டமின் B-6, விட்டமின் B-1 போன்ற அத்தியா வசிய விட்ட மின்கள், உடம்பின் உணர்வு களுக்கும் 
இதர உடற் செயல் பாட்டி ற்கும் உறுதுணை புரிகின்றது. மேலும் சரும த்தை பொலிவோடு வைத்துக் கொள்ள துணை செய்கிறது.

பொட்டாசியம், மக்னீசியம், இரும்பு, மாங்கனீசு போன்ற தாது உப்புகள் முட்டை கோஸில் இருப்ப தால், இவை இதய துடிப்பு, உடற் செல்கள் 

மற்றும் ரத்த அழுத்த த்தை சீரமைக் கிறது. மேலும் சிவப்பு ரத்த செல்கள் உருவாக்க த்தில் பங்கெடுக் கிறது.

விட்டமின்-K நிறைய அளவில் இருப்ப தால் அல்சீமர் மற்றும் நரம்பு வியாதி களின் பாதிப்பு களை கட்டுப் படுத்தும் ஆற்றல் கொண்டது. 
முட்டை கோஸில் உள்ள அதிகமான நார்ச் சத்து, செரிமான மண்டல த்தை சீராக இயக்கி, மலச் சிக்கல் பிரச்ச னையை குண மாக்கும்.
முட்டை கோஸில் தயோ சயனேட், கார்பினால், லூடின், ஸிசாந்தின், சல்பராபேன், இசோதயோ சயனேட் போன்ற 

இரசாயன மூலக் கூறுகள் இருப்ப தால், இவை மார்பகம், தொண்டை, குடற் புற்று நோய் களுக்கு எதிராக செயல்படும் தன்மை உடையது.