மீன்களில் வித்தியாசமானது ஈல் என்னும் விலாங்கு மீன். உடல் பாம்பைப் போன்று உருளையாகவும் செவுள்கள் இல்லாமலும் இருக்கும். 

நம்மை ஆச்சரியப்படுத்தும் மின்சார விலாங்கு மீன் !

தென் அமெரிக்காவின் அமேசான் ஆறுகளின் கிளை நதிகளில் வாழக்கூடிய வியப்பளிக்கும் இந்த மீன், தன் எதிரியின் உடலில் பட்டதும் மின்சாரம் பாய்ச்சக்கூடிய உயிரினமாக ஆச்சரியப்படுத்துகிறது.

குழந்தை பிறந்ததும் வயிறு பழைய நிலைக்கு வருவதற்கு என்ன செய்யணும்?

இது அதன் உடலிலிருந்து அதிகபட்சமாக 860 வோல்ட் மின்னோட்டத்தை உருவாக்குகிறது. இதன் எடை கிட்டத்தட்ட 20 கிலோ மற்றும் நீளம் 8 அடி.

இந்த மின்சார விலாங்கு மீன் தென் அமெரிக்காவில் உள்ள அமேசான் நதிகளில் வாழ்கிறது. 

மின்சார விலாங்கு மீன்களுக்கு விருப்பமான உணவு சிறிய மீன், தவளை மற்றும் ஆற்றின் கீழ் உள்ள சிறிய உயிரினங்கள்.

சுவாரஸ்யமான விஷயத்திற்கு வருவோம். மின்சார விலாங்கு மீன் அதன் உடலில் பேட்டரியைப் போன்ற எலக்ட்ரோசைட்டுகளைக் கொண்டுள்ளது. 

இது உயர் மின்னழுத்த மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கிறது. எந்தவொரு ஆபத்தான சூழ்நிலையையும் எதிர்கொள்ளும்போது அந்தச் சக்தி உதவுகிறது.

இண்டக்சன் ஸ்டவ் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா?

மற்ற விலாங்கு மீன்களுடன் தொடர்பு கொள்ள இந்த மின்சார சக்தியைப் பயன்படுத்துகிறது. 

சில நேரங்களில் இந்தச் சக்தியைப் பயன்படுத்தி இருண்ட இடங்களில் பார்க்கவும், சில சிறிய மீன்களை அவற்றின் மறைவிடத்திலிருந்து வெளியே எடுக்கவும் பயன்படுத்துகிறது.

மின்சார விலாங்கு மீன்களின் தாக்குதல் வேகம் 0.003 வினாடிகள், எனவே இலக்கு வைக்கப்பட்ட மீன்கள் தப்பிக்க முடியாது.

முதலைகள் எலெக்ட்ரிக் விலாங்கு மீன்களுடன் சண்டையிடுகின்றன, ஆனால் விலாங்கு மீன் எப்போதும் வெற்றி பெறுகிறது. 

சில சமயங்களில் மின்சார விலாங்கு மீன்களின் உயர் மின்னழுத்தம் காரணமாக முதலை இறந்து விடுகிறது.

தோல் அழற்சி மற்றும் அறிகுறிகளும் காரணங்களும்? #Eczema

மின்சார விலாங்கு மீன் மனிதனையும் கொல்லும் திறன் கொண்டது என்று ஆராய்ச்சி கூறுகிறது. 

இது என்னை வியக்க வைக்கிறது. இதைப் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கின்றீர்கள்?