இங்கு குளிக்காம லேயே குளித்து பிரஷ்ஷாக இருப்பது போல் காட்சி யளிக்க சில வழிகள் கொடுக்கப் பட்டுள்ளன.

தற்போதைய அவசர உலகில் குளிக்க கூட பலருக்கு நேரம் கிடைப்ப தில்லை. குளிக்கா விட்டால் பலரும் புத்துணர்ச்சி யின்றி இருப் பார்கள். 

அதோடு, வியர்வை துர்நாற்றமே நாம் குளிக்க வில்லை என்பதை மற்றவர் களுக்கு வெளிக்காட்டி விடும். 

ஆனால் குளிக்கா மலே