செக்ஸ்… ஓரு நல்ல உடற்பயிற்சி. கணவனும், மனைவியும் உச்சத்தில் இருக்கும் போது இருவரது உடலிம் அனைத்து உறுப்புகளும் படு வேகமாக இயங்குகிறது.
அந்த உறவுக்கு சாதிக்காய் மிகவும் அவசியம் !
இந்த வேலை முடிந்ததும் இருவரது உடலிலும் நச்சு திரவம் வியர்வையாக வெளியேறுகிறது.
அந்த உறவுக்கு சாதிக்காய் மிகவும் அவசியம் !
எனவே கணவன்  - மனைவியும் அடிக்கடி தாம்பத்யம் கொண்டால் நீண்ட ஆயுள் கிடைக்கும் என்று - சித்த மருத்துவர்கள் கருத்து தெரிவிக் கின்றனர்.
அந்த உறவுக்கு சாதிக்காய் மிகவும் அவசியம் !
திருமணமான கணவன் - மனைவியும் ஓராண்டுக்குள் குழந்தை பேறு இல்லை என்றால் ஊரார் அந்த பெண்ணை பழி பேசுவார்கள்.

கல்யாணம் ஆகி இவ்வளவு நாள் ஆகிறது. இன்னும் ஒரு புழு பூச்சி கூட இல் லையா? என ஏளனம்