காது மூக்கு தொண்டை மூன்றும் ஒரே துவாரத்தால் இணைக்கப் பட்டுள்ளன. குளிர் காலத்தில் வீசும் காற்று நேரடியாக காதுக்குள் நுழைந்து விடும்.
குளிர் காலத்தில் காது வலி வருவது ஏன்?

நமது காதுகள் பெரும்பாலும் குருத்து எலும்புகளால் ஆனவை. மிகக் குறைந்த இன்சுலேடிங் கொழுப்புடன், அவை மிக எளிதாக குளிர்ச்சியடையும்.

பொருளாதார படிக்காத பாமர மனுஷன் காமராஜர் !
கூடுதலாக, குளிர் காலநிலை காது கால்வாய்களில் உள்ள உணர்திறன் திசுக்களை எரிச்சலடையச் செய்யலாம், இதனால் காதுவலி மிகவும் பொதுவானது.

குளிர்ந்த காற்று தொண்டையில் உள்ள திசுக்களை உலர வைக்கும் மற்றும் கடுமையான எரிச்சலை ஏற்படுத்தும். மூக்கு வழியாக சுவாசிக்காமல் வாய் வழியாக சுவாசிக்கும் போது அறிகுறிகள் மோசமாகி விடும்.

இதன் காரணமாக, உடற்பயிற்சி செய்த பிறகு குளிர்ந்த காலநிலையால் தொண்டை வலி ஏற்படுவது பொதுவானது. இதனாலும் காது அடைத்துக் கொள்ளும்.

அதனால் தான் குளிர் காலத்தில் வெளியே செல்லுமுன் காதுகளை நன்றாக மூடிக்கொண்டு செல்ல வேண்டும். 

இப்போது புரிகிறதா நாம் முண்டாசு கட்டிக் கொள்வதின் ரகசியம். கோடை வெய்யிலிலும் குளிர் காலத்திலும் நம்மை பாதுகாக்கும்.