சிறுநீர் எவ்வாறு வெளியேற்ற படுகிறது என்று பார்த்தால், சிறுநீர் என்பது சிறுநீரகங்களால் சுரக்கப்படும் ஒரு திரவம் ஆகும். இத்திரவம் வெளியேற்றப் படுவதை தான் சிறுநீர் கழித்தல் என்று அழைக்கிறோம். 
சிறுநீரின் நிறத்தை கொண்டு இதை கண்டுபிடிக்கலாம்?
சிறுநீர் இரத்தத்தில் உள்ள தேவையற்ற அல்லது தேவையற்ற பொருட்களி லிருந்து உடல் எவ்வாறு வெளியேற்ற படுகிறது என்பதாகும். சிறுநீர் மஞ்சள் நிறமாக தோன்ற யூரோக்ரோம் என்ற நிறமி தான் காரணம். 
அந்த மஞ்சள் நிறம் பொதுவாக சிறுநீரின் செறிவைப் பொறுத்து வெளிர் மஞ்சள் நிறத்தில் இருந்து ஆழமான அடர் பழுப்பு வரை மாறுபடும்.

சிறுநீரின் நிறத்தைப் பொறுத்து நமது உடலின் தன்மையை தெரிந்துக் கொள்ளலாம்…

தெளிவு

தெளிவான சிறுநீர் என்பது ஒரு நாள் குடிக்கும் நீரின் அளவை விட அதிகமாக குடிப்பதால் ஏற்படுகிறது. 

இது மேலோட்டமாக நல்ல விஷயமாக இருந்தாலும், அதிக அளவு நீர் குடிப்பதால் உடலில் உள்ள எலக்ட்ரோ லைட்டுகள் பாதிக்கப் படுகிறது.

எப்போதாவது தெளிவாகத் தோன்றும் சிறுநீருக்காக பயப்படத் தேவையில்லை,.

ஆனால் எப்போதும் தெளிவாக இருக்கும் சிறுநீர், நாம் எவ்வளவு தண்ணீர் குடிக்கிறோம் அதிலிருந்து எவ்வாறு குறைக்கலாம் என்பதில் கூடுதல் கவன செலுத்த வேண்டும்.

இளஞ்சிவப்பு மற்றும் சிவப்பு
இயற்கை யாகவே ஆழமான இளஞ்சிவப்பு அல்லது மெஜந்தா நிறமிகளைக் கொண்ட பழங்களை சாப்பிட்டால் சிறுநீர் சிவப்பு அல்லது இளஞ்சிவப்பு நிறமாக இருக்கும். 

சில சமயங்களில் வேறு காரணங்களும் இருக்கலாம். சில சுகாதார நிலைமைகளால் சிறுநீரில் இரத்தம் தோன்றக் கூடும். 

இது ஹெமாட்டூரியா எனப்படும் அறிகுறியாகும்: இந்நிலை வரும் போது கட்டயமாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும்

ஆரஞ்சு

சிறுநீர் ஆரஞ்சு நிறமாகத் தோன்றினால், அது நீரிழப்பின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். 

வெளிர் நிற மலம் தவிர ஆரஞ்சு நிறத்தில் சிறுநீர் இருந்தால், பித்த நாளங்கள் அல்லது கல்லீரலில் உள்ள சிக்கல்கள் காரணமாக பித்தம் உங்கள் இரத்த ஓட்டத்தில் சேரக்கூடும்.
வயது வந்தோருக் கான மஞ்சள் காமாலை ஆரஞ்சு சிறுநீரை ஏற்படுத்தும். இந்நிலை ஏற்படும் போது மருத்துவரை அணுகி தீர்வைப் பெறலாம்..

பச்சை மற்றும் நீலம்
சிறுநீரின் நிறத்தை கொண்டு இதை கண்டுபிடிக்கலாம்?
பச்சை அல்லது நீல நிற சிறுநீர் உண்ணும் உணவின் வண்ணத்தால் ஏற்படலாம். 

இது சிறுநீரகங்கள் அல்லது சிறு நீர்ப்பையில் செய்யப்படும் மருத்துவ பரிசோதனைகளில் பயன் படுத்தப்படும் சாயங்களின் விளைவாகவும் இருக்கலாம். இதற்காக பயப்படத் தேவை யில்லை.

பழுப்பு மற்றும் அடர் பழுப்பு

பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், பழுப்பு மற்றும் அடர் பழுப்பு நிறமான சிறுநீர் நீரிழப்பைக் குறிக்கிறது. 

அடர் பழுப்பு சிறுநீர் மெட்ரோனிடசோல் (ஃபிளாஜில்) மற்றும் குளோரோ குயின் (அராலன்) உள்ளிட்ட சில மருந்துகளின் பக்க விளைவு களாகவும் இருக்கலாம்.
இந்நிலை வரும் போது கட்டயமாக மருத்துவரை அணுகி அதற்கான மருந்துகளை எடுத்துக் கொள்ளலாம்…