உதடுகள் சருமத்தை விட எளிதில் கருப்பாகி விடும். ஆனால் எளிதில் போகாது.


அதே போல் மிக மெல்லிய சருமம் இருப்பதால் எளிதில் வெடிக்க ஆரம்பித்து விடும்.

குளிரோ வெயிலோ, சருமத்தை காட்டிலும் உதடுகள் வெடிக்க ஆரம்பித்து விடும்.

லிப்ஸ்டிக் போட்டு நமது உதட்டின் கருமை மறைத் தாலும், லிப்ஸ்டிக் இல்லாமல் வெளியே வர முடியாத நிலைமை க்கு வந்து விடுகிறோம்.