நமது வலை தளத்தின் டிராபிக் அதிகரிக்க !

எவ்வளவு தான் போஸ்ட் செய்தும் நல்லா டிராபிக் வரவில்லையே... என்பது தான் இன்றைய பலரின் கவலை.இனிமேல் யாரும் கவைலையே பட வேண்டி யதில்லை.
நமது வலை தளத்தின் டிராபிக் அதிகரிக்க !
பொதுவாக நாம் எழுதும் பதிவுகள் Site Title அதான் பின்னால் Post Title என்று தான் வெளியி டப்படும். இதனால் நீங்கள் இட்ட அனைத்து பதிவுகளின் தலைப்பு பகுதியிலும் உங்களின் வலைத் தளத்தின் Title தான் முதலில் தோன்றும்.

ஆனால் நான் இப்போது கொடுக்கும் வழிமு றையை பின்பற் றினால் Post Title அதான் பின்னால் Site Title என்று வெளியி டப்படும்.

இதனால் நீங்கள் இட்ட அனைத்து பதிவுகளின் தலைப்பு பகுதியிலும் பதிவுகளின் Title தான் முதலில் தோன்றும். 

ஒவ்வொரு பதிவிற்கும் ஒவொரு தலைப்பு என்று வரும்போது நமது தளத்தின் உள்ளே கீவேர்டுகள் பெருகுகிறது அல்லாவா.

எப்படி செய்வது? 
பிளாக்கரில் Design செய்து அங்கு Edit HTML இல் அழுத்துங்கள்.பிறகு கீபோர்டில் Ctrl + F அழுத்தினால் உங்கள் புரவுசரில் சர்ச் செய்வது போன்ற ஒரு சிறிய பெட்டி வரும்.

அதில் கீழே உள்ள வரியை இட்டு அது எங்கு உள்ளது என்று தேடிப்பிடியுங்கள்.
<title><data:blog.pagetitle/></title>

மேலே உள்ள பெட்டியின் உள்ளே ரைட் கிளிக் செய்து Select All செய்து பிறகு காபி செய்து பேஸ்ட் பண்ணிக் கொளுங்கள்.

அந்த வரியை எடுத்து விட்டு அதற்கு பதிலாக கீழே இருக்கும் வரியை சேருங்கள்
  
 <b:if cond='data:blog.pageType == "index"'><title><data:blog.pageTitle/></title><b:else/><title><data:blog.pageName/> ~ <data:blog.title/></title></b:if>

மேலே உள்ள பெட்டியின் உள்ளே ரைட் கிளிக் செய்து Select All செய்து பிறகு காபி செய்து பேஸ்ட் பண்ணி க்கொளுங்கள்.
இனி SAVE பண்ணுங்கள்.

இனி நீங்கள் இடும் பதிவுகள் Post Title + Site Title என்று தோன்றும்.மேலும் தகவல்கள் தேவைப் பட்டால் உடனே என்னை அழைக்கவும்.அல்லது இந்த பதிவிற்கே கமேண்டாக இடவும்.
Tags:
Privacy and cookie settings