பெண்களுக்கு அனுமதி இல்லாத வினோத தீவு !

0
பெண்களுக்கு முற்றிலும் அனுமதி இல்லாத, நிர்வாண குளியல் உள்ளிட்ட சடங்கு கள் நிரம்பிய ஜப்பானின் வினோத தீவான 'ஒகினோஷிமாவை' 

பெண்களுக்கு அனுமதி இல்லாத வினோத தீவு !
உலக பாரம் பரிய சின்னமாக அங்கீகார மளித்து யுனெஸ்கோ அறிவிப்பு வெளியிட் டுள்ளது.

சத்து நிறைந்த சிவப்பரிசி புட்டு செய்வது எப்படி?

ஜப்பானின் தென் மேற்கு பகுதியில் உள்ள பெரிய நிலப் பரப்பான க்யுஷுவு க்கும், கொரிய தீபகற்ப திற்கும் இடையே உள்ளது 

ஒகினோஷிமா தீவு. நான்காம் நூற்றா ண்டில் இருந்து சீனா மற்றும் கொரியா வுடன் தொடர்பு கொள்வதற் கான தொடபு மைய மாகவும், 

கடற் பயணம் செய்வோருக்கான பாதுகாப்பு குறித்து சடங்குகள் செய்யும் இடமா கவும் இது இருந்து வந்தது.
ஷிண்டோ வழி யினைச் சேர்ந்த ஜப்பானின் பாரம் பரியம் மிக்க கோயில் களில் ஒன்றான முனகட்டா தைஷாவின் குரு மார்கள் இங்கு வந்து, 

இங்குள்ள 17-ஆம் நூற்றா ண்டின் முக்கிய மான வழிபாட்டு தலமான ஒகிட்ஷு வில் பிரார்த் தனை செய்வ தற்கு அனுமதிக்கப் படுகிறார் கள்.
அதே போல் வருடத் திற்கு ஒரு முறை மே மாதம் 27-ஆம் தேதியன்று, 1904-05 ஆண்டில் நடந்த ரஷ்யா சீனப் போரில், 

இந்த தீவுக்கு அருகில் நடைபெற்ற கடல் யுத்தத்தில் மாண்டு போன கடற்படை வீரர்களு க்கு அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ் வானது நடை பெறுகிறது 

இதில் கலந்து கொள்ள அதிகபட்சம் 200 பேர் வரை அனுமதிக் கப்படுகி றார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் அஞ்சலி செலுத்தி விட்டு கடலில் திரும்பும் முன் நூற்றாண்டு களாக 

அங்கு பின் பற்றப்படும் சில சடங்கு களை பின்பற்ற வேண்டும். தங்களது ஆடை களை களைந்து விட்டு 

நிர்வாண மாக கடலில் குளிக்கும் 'மிசோகி' என்னும் சடங்கினை அவர்கள் நிறை வேற்ற வேண்டும். 
அவர்களது அசுத்த த்தினை போக்கவே இத்தகைய சடங்குகள் பின் பற்றப்படு வதாக கூறப் படுகிறது. 

பெண்களுக்கு அனுமதி இல்லாத வினோத தீவு !
அங்கு வருப வர்கள் அங்கிருந்து நினைவுப் பொருட் களாக அங்கி ருக்கும் சிறு கல், புல் உட்பட எதனையும் எடுத்துச் செல்லக் கூடாது. 

இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த 700 ச.மீ பரப்பள வுள்ள இந்த ஒகினோஷிமா தீவு, அதன் அருகில் உள்ள மூன்று பாறைகள் 
ருசியான இன்ஸ்டண்ட் பால் கோவா செய்வது எப்படி?
மற்றும் நான்கு சிறு பிரதே சங்கள் ஆகிய வற்றை உலக பாரம்பரிய சின்ன மாக அங்கீகார மளித்து யுனெஸ்கோ அறிவிப்பு வெளியிட் டுள்ளது.

இத்துடன் சேர்த்து ஜப்பானில் உள்ள பாரம்பரிய சின்னங் களின் எண்ணிக்கை 21 ஆனது குறிப்பிடத் தக்கது .
Tags:

Post a Comment

0Comments

Thanks for Your Comments

Post a Comment (0)