வாட்ஸ் ஆப் செயலி யில் மெசேஜ் களை விரும்பிய நேரத்தில் அனுப்ப வழி செய்யும் பல்வேறு செய லிகள் கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் கிடைக் கின்றன. 


கூகுள் பிளே ஸ்டோர் சென்று ஷெட்யூலர் ஃபார் வாட்ஸ் ஆப் (Scheduler for WhatsApp) மற்றும் ஷெட்யூலர் நோ ரூட் (Scheduler NO ROOT) செயலி களை டவுன் லோடு செய் யவும்.

செய லியை இன்ஸ் டால் செய்து செட்டிங்ஸ் - அக்சஸ பிலிட்டி -சர்வீசஸ் சென்று சேவையை எனேபிள் செய் யவும்.

வாட்ஸ் ஆப் மெசேஜ் களை ஷெட்யூல் செய்ய ஷெட் யூலர் ஃபார் வாட்ஸ் ஆப் மெசேஜை கிளிக் செய்து பின்னர், வாட்ஸ் ஆப் க்ரூப் அல்லது காண்டா க்ட்டினை தேர்வு செய்யவும்.

இனி மெசேஜ் அனுப் பப்பட வேண்டிய தேதி மற்றும் நேர த்தை கிளிக் செய்ய வேண்டும். 

பின்னர் மெசேஜை உருவாக் கினால் மெசேஜ் ஷெட்யூல் செய்யப் பட்டு விடும்.

ஸ்மார்ட் போன் லாக் செய்யப் பட்டிருந் தால் இந்த வசதி வேலை செய் யாது என்பது குறிப் பிடத் தக்கது.