குரல் மூலம் தமிழ் வாட்ஸ்ஆப்பில் பெறலாம் !

கூகுளின் குரல் வழித்தமிழ் உள்ளீடு இரண்டு நாட்களுக்கு முன் வெளியீடு கண்டது. நீண்ட நாட்களாக இந்த வசதியை எதிர்ப் பார்த்திருந்த நமக்கு, காதில் வந்து பாயும் தேனாக அமைந்தது இந்த நற்செய்தி!
குரல் மூலம் தமிழ் வாட்ஸ்ஆப்பில் பெறலாம் !
குரல் வழி உள்ளிடும் வசதியை, ஆங்கிலம் உட்பட, பல மொழிகளில் கூகுள் ஏற்கனவே வழங்கி இருந்தது. இன்று தமிழோடு, இந்தியா, ஆப்பிரிக்கா நாடு களில் பேசப்படும் 20 கூடுதல் மொழிகளிலும் இந்த வசதியைச் சேர்த்துள்ளது. 

இந்தச் சேர்க்கையோடு, 100க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் குரல்வழி உள்ளிடும் வசதி செயல் படுகின்றது.

செல்லினம் வழி தமிழில் தட்டெழுதும் பயனர் களுக்குக் கிடைக்கும் நற்செய்தி என்ன வெனில், செல்லி னத்தைக் கொண்டே நீங்கள் கூகுளின் வசதியைப் பயன் படுத்திக் குரல் வழித்தமிழில் உள்ளிடலாம். 

இதற் கான கட்டமைப்பு ஏற்கனவே செல்லினத்தில் இருப்பதால், புதிய பதிகை யினை நீங்கள் தரவிரக்கம் செய்யத் தேவை இல்லை.
குரல் மூலம் தமிழ் வாட்ஸ்ஆப்பில் பெறலாம் !
நீங்கள் செய்ய வேண்டிய தெல்லாம் தமிழை உங்கள் குரல்வழி உள்ளிடும் மொழியாக அமைக்க வேண்டியது மட்டுமே. தமிழில் தட்டெழுதத் தயங்கி யவர்கள், இனி பேசியே தங்கள் எண்ணங்களை எழுத்து களாக்கலாம்.

ஓரிரு நொடிப் பொழுதில் சில படி நிலைகளில் நாம் செல்லினத்தில் இருந்தே இவ்வசதி யினை பெறலாம். ஏற்க னவே செல்லினம் விசைப் பலகையில் ஒலி வாங்கி (மைக்) போன்ற குறியீடு இருக்கும். 

அதனை அழுத்தினால் அது நேராக கூகுளின் Voice To Text வசதி இருப்பதை நீங்கள் கண் டிருப்பீர்கள். அதனை சொடுக் கியதும் இடப் புறமாக Settings Symbol ஐக் காணலாம். அதனை தேர்வு செய்யுங்கள்.
கூகுள் நிறுவனத்தின் செயலி என்பதால் Play Store ல் Gboard தேர்வு செய்து தரவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்த வேண்டும்.
 குரல்வழித் தமிழ் உள்ளீடு

ஏற்கனவே நமக்கு Default language ஆக ஆங்கிலம் இருக்கும். இப்போது அதனை விடுத்து தமிழ் மொழியினை தேர்வு செய்ய வேண்டும். 
குரல் மூலம் தமிழ் வாட்ஸ்ஆப்பில் பெறலாம் !
இந்தியா, இலங்கை, சிங்கப்பூர், மலேசியா என உங்கள் இருப்பு மற்றும் பேச்சு வழக்குக்கு ஏற்ப தேர்வு செய்து கொள்ளுங்கள்.

அவ்வளவு தான், எப்போது வேண்டுமானாலும் நாம் நேரடியாக ஒலி வாங்கி குறியீட்டினை அழுத்தி தமிழில் பேசினால் அதுவாகவே தமிழில் தட்டச் சாவதை காணலாம்.

பல மொழிகளில் Voice over Typing வந்துவிட்ட நிலையில் நம் தாய் மொழித் தமிழில் இந்த வசதி வரவில்லையே என்ற ஏக்கம் உலகத் தமிழர் களிடத்தில் இருந்து கொண்டே இருந்தது. 

அந்த விருப்பம் இன்றளவில் நிறை வேறியது தமிழ் கூறும் நல்லுலகிற்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளித்துள்ளது.
குரல் மூலம் தமிழ் வாட்ஸ்ஆப்பில் பெறலாம் !
ஒலி வழி தமிழ் உள்ளீடு முறையில் காற்புள்ளி, முற்றுப் புள்ளி, மேற்கோள் ஆகியன தட்டச்சு செய்வதற்கு மீண்டும் நாம் விசைப் பலகைக்கு மாற வேண்டி யுள்ளது. 

இதெற்கென தனியே இனி விசைப் பலகை ஏதும் நிறுவத் தேவையில்லை. இனி விரல் வழி உள்ளீடும் சரி குரல் வழி உள்ளீடும் சரி செல்லினத்திலேயே உங்களுக்கு கிடைக்கும்.
Tags:
Privacy and cookie settings