குகைக்குள் பாலியல்... ராம் ரஹீமின் காம லீலை !

மாடர்ன் சாமி யாராக அவதாரம் பூண்டு பல பெண்களை சீரழித்த ராம் ரஹீமீன் காமலீலைகள் குறித்து புதுப் புதுத்தகவல்கள் வெளியாகிபடி உள்ளன. 
குகைக்குள் பாலியல்... ராம் ரஹீமின் காம லீலை !

அவர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்வதற்குக் கூட கோட் வேர்ட் வைத்து சிஷ்யைகள் பய பீதியுடன் வலம் வந்து ள்ளனர்.

குர்மீத் ராம் ரஹீம் யாரை யாவது கட்டாயப் படுத்தி உறவு கொண் டால் அதை பிதாஜி மன்னிப்பு கொடுத்து விட்டார் என்று 

சங்கேத வார்த் தையில் கூறுவது ஆசிர மத்தில் வழக்க மாம். தனக்குப் பிடித்த பெண் களை பாலியல் பலாத் காரம் செய்து
தனது காம லீலை களுக்குப் பயன் படுத்து வதற் காகவே ஒரு ரகசிய பாதாள அறையை வைத்தி ருந்தா ராம் குர்மீத். அந்த அறைக்கு குஃபா என்று பெயர்.

குகையில் காம லீலைகள்

இந்த குகை அறையில் தான் அநியா யமாக பல பெண் களை பாலியல் ரீதியாக சித்திர வதை செய்து வந்து ள்ளார் ராம் ரஹீம். 

அவரால் இங்கு பாலியல் ரீதி யாக சிதை க்கப்ப ட்ட இரு சிஷ்யைகள் கொடுத்த புகாரின் பேரில் தான் தற்போது ராம் ரஹீமு க்கு 20 வருட சிறைத் தண் டனை கிடைத் துள்ளது.

2 பெண்கள்

கடந்த 2002ம் ஆண்டு இந்த இரு பெண் களையும் இந்த பாதாள அறை யில் வைத்து பாலியல் ரீதியாக சிதைத் துள்ளார் ராம். 

இந்த இரு வரும் கடந்த 2009 மற்றும் 2010 என இரு ஆண்டு களில் சிபிஐ நீதிமன்ற த்தில் நேரில் ஆஜராகி வாக்கு மூலம் அளித தனர்.

சங்கேத வார்த்தை யில்

குகை அறை காம லீலைகள் குறித்து இவர்கள் கொடுத்த வாக்கு மூலத்தில் தனக்குப் பிடித்த பெண்களை இங்கு வைத்துத் தான் ராம் ரஹீம் பாலியல் சீண்டல்களில் ஈடுபடுவார். 
குகைக்குள் பாலியல்... ராம் ரஹீமின் காம லீலை !

இவரால் பாலியல் பலாத் காரம் செய்யப் பட்டது குறித்து நாங்கள் சங்கேத வார்த்தை களில் பேசிக் கொள் வோம்.

மன்னிச் சுட்டாரா

பிதாஜி மன்னிச் சுட்டாரா என்று கேட்டால் ராம் ரஹீம் பாலியல் பலாத் காரம் செய்து விட்டாரா என்று அர்த்தம். 
இப்படித் தான் நாங்கள் மறை முகமாக பேசிக் கொள்வது வழக்கம் என்று அவர்கள் தங்களது வாக்கு மூலத்தில் கூறியிருந்தனர்.
Tags:
Privacy and cookie settings