மலையாளிப் பெண்கள் அழகாக இருக்க இது தான் காரணமா?

பெண்களின் அழகு பராமரிப்புகள், கலாச்சாரம், பழக்க வழக்கங்கள் இது போன்ற விஷயங்களில் ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் பல வேறுபாடுகள் உண்டு.
மலையாளிப் பெண்கள் அழகாக இருக்க இது தான் காரணமா?
அதிலும் மலையாள பெண்கள் என்றாலே அவர்களின் நீளமான கருமையான கூந்தல், அழகான கண்கள், மென்மையான மற்றும் பொலிவான சருமம்,
மலையாளிப் பெண்கள் அழகாக இருக்க இது தான் காரணமா?
கொழு கொழுவென்று இருக்கும் கன்னங்கள் இவை அனைத்தும் தான் நம் நினைவு க்கு வருகிறது.

எனவே இவர்களின் இந்த சிறந்த அழ

Tags:
Privacy and cookie settings