பேஸ்புக் அறிமுகப்படுத்திய புதிய அப்ளிக்கேஷன் !

சமூக வலைத் தளங்கள் வரிசையில் தொடர்ந்து முன்னணியில் திகழும் பேஸ்புக் ஆனது
பேஸ்புக் அறிமுகப்படுத்திய புதிய அப்ளிக்கேஷன் !
மற்றுமொரு புதிய மொபைல் அப்ளிக்கேஷனை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

Notify எனப்படும் இந்த அப்ளிக்கேஷ னின் உதவியுடன் செய்திகள், காலநிலை என்பன உட்பட

Tags:
Privacy and cookie settings