லி‌ப்‌ஸ்டி‌க் ப‌ற்‌றிய ச‌ந்தேக‌ங்க‌ள் !

லாங் லா‌ஸ்ட்டிங் ‌லி‌ப்‌ஸ்டி‌க் குக‌ள் 5 முதல் 8 மணி நேரம் நீடிக்கும். ஆழமான நிறத்தைத் தரும், எளிதில் அழிந்து விடாது. ஆனால் உதடுகளை உலர வைக்கும்.


இதனை‌ப் ப‌ய‌ன்படு‌த்து‌ம் போது உதடுகள் உலர்ந்து விட்டதைப் போல் தோன்றினால் கன்டிஷனர் தடவலாம்.
பாக். டாக்டர்கள் வெளியேரும்படி சவுதி அரசு உத்தரவு !
திரவ வடிவில் இருக்கும் இந்த லிப்‌ஸ்டிக் குடன் அதைத் தடவ சிறிய பிரஷ் இருக்கும். நீண்ட நேரத்திற்கு 

Tags:
Privacy and cookie settings