உணவு பழக்க வழக்கத்தைப் பற்றி கோவை என்.ஜி. மருத்துவ மனையின் நிறுவனர் மற்றும் லேபராஸ்கோபி மற்றும் எண்டோஸ்கோபி நிபுணர் டர்கடர். மனோகரன் விளக்க மளிக்கிறார்.
பாஸ்ட் புட் சாப்பிட்டால் கேன்சர் உண்டாகும் !
உணவே மருந்து.. .மருந்தே உணவு...  என்ற பழமொழிக்கேற்ப சிறந்த உணவே நமக்கு மருந்தாக அமையும்.

அதே நேரத்தில், அளவிற்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு என்ற பழமொழிக் கேற்ப எந்த உணவையும் அளவோடு எடுத்து கொண்டால் நல்லது. அளவை மீறும்போது அது நமக்கே பல ஆபத்துக்களை விளை விப்பதுண்டு.
பாஸ்ட் புட் சாப்பிட்டால் கேன்சர் உண்டாகும் !
இந்த அவசர நாகரீக உலகத்தில் அனைவரும் அவசரத்தை நோக்கியே பயணம் செய்து கொண்டிருக் கிறோம். அவசரம், அவசரம், எதிலும் அவசரம் எங்கும் அவசரம். உணவிலும்