இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை அதிகரிக்கும் வெள்ளை சாதம் !

ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை மட்டும் சாதத்தை உட்கொள் வது நல்லது. அளவுக்கு அதிக மாக சாதத்தை உட்கொள் ளும் போது, இரத்த த்தில் உள்ள சர்க்கரை யின் அளவு அதிகரிக்கும்.
இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை அதிகரிக்கும் வெள்ளை சாதம் !
வெள்ளை சாதத்தை தினமும் அதிகம் சாப்பிடுவ தால் டைப் 2 நீரிழிவு வருவதற் கான வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. எனவே சாதம் சாப்பிட ஆசைப் பட்டால், கைக்குத்தல் அரிசியால் செய்த சாதத்தை சாப்பி டுங்கள். 
கைக்குத்தல் அரிசியுடன் ஒப்பி டுகையில் வெள்ளை சாதத்தில் ஊட்டச் சத்துக்க ளானது மிகவும் குறைவாக உள்ளதால், இதனை அதிகம் எடுத்துக் கொள்வ தால் எவ்வித சத்துக்களும் உடலுக்கு கிடைக்கப் போவ தில்லை. 

உடல் எடையை குறைக்க வேண்டு மானால், குறைந்தது ஒரு மாதத்திற்கு வெள்ளை சாதத்தை எடுத்துக் கொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது. 

ஏனெனில் வெள்ளை சாதத்தில் அளவுக்கு அதிகமாக கார்போ ஹைட்ரேட் உள்ளதால், உடலின் எடையானது இன்னும் அதிகரிக்கத் தான் செய்யும்.

கைக்குத்தல் அரிசியுடன் ஒப்பிடும் போது, வெள்ளை சாதத்தை சாப்பிடாமல் இருந்தால், தொப்பை வருவதைத் தடுக்கலாம். 
ஏனெனில் இதில் ஸ்டார்ச் மற்றும் கார்போ ஹைட்ரேட் அதிகம் இருப்பதால், அவை பசி உணர்வை அடிக்கடி ஏற்படுத்தும்
Tags:
Privacy and cookie settings