கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள் என்றால் என்ன?

0

ஒரு வேதியியல் தனிமத்தின் ஐசோடோப்பு அதன் அணுவில் அதே எண்ணிக்கை யிலான புரோட்டான்களைக் கொண்டுள்ளது, ஆனால் வெவ்வேறு எண்ணிக்கையிலான நியூட்ரான்கள் உள்ளன. 

கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள் என்றால் என்ன?
உதாரணமாக, அணு குண்டுகள் மற்றும் உலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் யுரேனியம்-235, 92 புரோட்டான்கள் மற்றும் 143 நியூட்ரான்களைக் கொண்ட யுரேனியத்தின் ஐசோடோப்பு ஆகும்.

மறுபுறம், யுரேனியம்-238, இயற்கையில் பொதுவாக நிகழும் யுரேனியம் ஐசோடோப்பு, 92 புரோட்டான்கள் மற்றும் 146 நியூட்ரான்களைக் கொண்டுள்ளது.

எளிமையாகச் சொன்னால், கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள் என்பது ஒரு தனிமத்தின் நிலையற்ற வடிவங்களாகும், அவை கதிர்வீச்சை அதிக நிலையான வடிவமாக மாற்றும்.

(getCard) #type=(post) #title=(You might Like)

இத்தகைய ஐசோடோப்புகளில் நிலையற்ற கருக்கள் உள்ளன, அதாவது புரோட்டான் நியூட்ரான் விகிதம் அணுக்கருவில் அதிகப் படியான ஆற்றலைக் கொண்டிருக்கும்.

இந்த அதிகப்படியான ஆற்றல் கதிர்வீச்சு மூலம் தன்னிச்சையாக அலைகள் அல்லது துகள்கள் மூலம் ஆற்றலை வெளியேற்றுகிறது.

அளவு மற்றும் குறிப்பிட்ட வகையைப் பொறுத்து, கதிர்வீச்சு மனிதர்களுக்கு பல்வேறு நீண்ட கால ஆரோக்கிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்.

Tags:

Post a Comment

0Comments

Thanks for Your Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(30)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !