குடல் புழுவை வெங்காயத்தை வைத்து எப்படி வெளியேற்றலாம்?

நாம் எடுத்துக் கொள்ளும் உணவு வழியாக சில குறிப்பிட்ட பாதிப்புகள் உடலில் உண்டாகின்றன. சில வகை பாதிப்புகள் உடனடியாக வெளியில் தெரிய வரும். 
குடல் புழுவை வெங்காயத்தை வைத்து எப்படி வெளியேற்றலாம்?
ஆனால் எது எப்படி இருந்தாலும், இத்தகைய பாதிப்புகளை முடிந்த வரை விரைவாக போக்குவது நல்லது.

குடல் புழு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வயிறு பாதிப்பைக் குறிப்பதாகும். இது ஒரு ஒட்டுண்ணி மூலம் ஏற்படுகிறது, இது பொதுவாக எண்ட்ரோபியஸ் வெர்மிகுலர்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இதனை ஊசிப் புழு என்றும் கூறலாம். இதன் மூலம் ஏற்படும் தொற்றை ஊசிப்புழு தொற்று என்று கூறுவார்கள்.

குடல்புழு இருப்பதற்கான அறிகுறிகளை நீங்கள் கண்டால், உடனடியாக இதற்கான சிகிச்சையைத் தொடங்க வேண்டும். அதிர்ஷ்டவசமாக, வெங்காயத்திற்கு பல்வேறு மருத்துவ பலன்கள் உண்டு. 

ஆகவே இந்த நிலையில் இருந்து மீள, ஒரு சிறந்த சிகிச்சையைத் தர சிவப்பு வெங்காயம் உதவுகிறது. 
சிவப்பு வெங்காயத்தில் உள்ள சல்பர் கூறுகள் மற்றும் ப்லேவனைடு போன்றவை பல் வேறு தீங்கு விளைவுக்கும் கூறுகளை வெளியேற்ற உதவுகிறது. 

பூண்டு மற்றும் அவகாடோவுடன் சேர்ந்த இந்த சிவப்பு வெங்காயம், குடல் புழுக்களைப் போக்குவதில் நல்ல பலன் தருகிறது.

வெங்காயத்தை வைத்து எப்படி வெளியேற்றலாம்?


வெங்காய ஜூஸ்

பாலுடன் பெப்பர்மின்ட் மற்றும் வெங்காயம்

பப்பாளி, ரூடா, மற்றும் வெங்காய ஜூஸ்

வோர்ம் வுட் மற்றும் வெங்காய டீ 

மேலும்


Tags: