மொபைலில் நீங்கள் விரும்பும் இணைய பக்கத்தில் சென்று வலது மேல் புறமுள்ள 3 புள்ளி களை தொடவும்.


அதை தொடர்ந்து வரும் option- களில் உள்ள “Print ” ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுக் கவும்.

பின் ” Select Printer ” ஐ தேர்ந்தெடுக் கவும்.

பின் “save pdf ” ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுக் கவும்.

அதில் “save ” ஐகானை தே