தற்போது இருக்கும் அறிவியல் விஞ்ஞான உலகில் உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் பிரச்சனை என்றால் அது வேலை வாய்ப்பின்மையே!! 

இன்ட்டர்வியுவில் கைகொடுக்கும் செயலி
மேலும் இந்த பிரச்சனை உலகளவில் எண்ணிக்கையில் பெருகியும் வருகிறது.

இதற்கிடையே வேலை தேடுபவர்கள் அவர்களுக்கென தனி திறமையை எந்நேரமும் வளர்த்து