காதலுக்கு கண்ணில்லை என்து உண்மையா பாருங்கள் !

காதல் என்பது உண்மை யில் எதையும் எதிர் பார்க்காத ஒன்று என்று நிரூபித்த இளம் ஜோடி யின் புகைப் படங்கள் 

காதலுக்கு கண்ணில்லை என்து உண்மையா பாருங்கள் !
சமூக வலை தளங் களில் வைரலாகி வருகி ன்றது. குறித்த இளம் ஜோடிகள் காதல் திருமணம் செய்து கொண் டுள்ளனர். 

காதலுக்கு கண்ணில்லை என்து உண்மையா பாருங்கள் !
திருமண புகைப் படங்களை சமூக வலைத் தளங்க ளில் வெளியி ட்டதை தொடர்ந்து பலரும் தமது வாழ்த்துக் களை தெரி வித்து வருகி ன்றனர்.
Tags:
Privacy and cookie settings