நமக்கு கை நடுக்கம் ஏற்படுவது எதனால் தெரியுமா?

கை நடுக்கம் என்பது ஒரு அறிகுறியே. பல நோய்களால் இப்படி ஏற்படலாம். ஐம்பது - அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவரானால் முதுமையால் ஏற்படும் கை நடுக்கமாக இது இருக்கலாம். 
நமக்கு கை நடுக்கம் ஏற்படுவது எதனால் தெரியுமா?
அப்படியிருந்தால், அதற்குப் பெரிதாகப் பயப்படத் தேவையில்லை. ஒரு வேளை பிரச்சினையாக இருந்தால், மருந்து கொடுத்துச் சரிப்படுத்தலாம்.
முதுமை அடைந்தவர்களுக்கு வரும் இன்னொரு தீவிர நடுக்கம் பார்கின்சன் நோய் எனப்படும் நடுக்குவாதம். இது மிகத் தீவிரமான நடுக்கம். 

அத்துடன் நடை, சிந்தனை போன்றவற்றையும் இது மெதுவாக்கி விடும். இதற்கு நரம்பியல் நிபுணரிடம் காட்டி சிகிச்சை அளிக்க வேண்டியது அவசியம். 

தைராய்டு சுரப்பிப் பிரச்சினைகளாலும் சில வகையான மருந்துகளாலும் கை நடுக்கம் ஏற்படுவதற்குச் சாத்தியமுள்ளது.

இளம் வயதில் கை நடுக்கம் ஏற்பட மனப்பதற்றமும் ஒரு முக்கியக் காரணம். கூடுதலாகப் படபடப்பு, தூக்கமின்மை போன்ற காரண ங்களும் இருக்கும். 
நமக்கு கை நடுக்கம் ஏற்படுவது எதனால் தெரியுமா?
மனநல மருத்து வரை அணுகி ஆலோசனை பெற்றால் இதைச் சரியாக்கலாம். 

காப்பி, டீ போன்றவற்றை அதிகமாகக் குடித்தாலும், அதிகமாக மது குடித் தாலும் கை நடுக்கம் ஏற்படலாம். சிலருக்கு எந்தக் காரணமும் இன்றிக் கை நடுக்கம் ஏற்படலாம் (Essential Tremor). 
இதையும் மருந்துகள் கொடுத்துக் கட்டுப்படுத்த முடியும். அதனால் தேவையில்லாமல் பயப்பட அவசியமில்லை.
Tags:
Privacy and cookie settings