நாம் உண்ணும் உணவில் இருந்து சாதாரண மாக பருகும் பாட்டில் நீர் வரை அனைத் தும் நமது உடலில் இரத்த சீனியின் அளவு அதிகரிக்க செய்கிற தாம். இதை எப்படி உணர்வது. 
உடலில் சர்க்கரையின் அளவை காட்டும் அறிகுறிகள் !
பெரும்பாலும் நாம் அதன் தாக்கம் வீரியம் அடைந்த பிறகு தான் உணர்கிறோம். மருத்து வரிடன் சென்றி பரிசோ தனை செய்து ஊர்ஜிதம் செய்கிறோம். இதை எப்படி ஆரம்பத் திலேயே கண்டிறிவது?

1 . அடிக்கடி சிறுநீர் வருவது, முக்கியமாக இரவு நேரங்களில்

2 . கண்பார்வை திடீரென மங்க துவங்குவது

3 . எந்த ஒரு விஷயத்திலும் சீராக கவனம் செலுத்த முடியாமல் போகும்.
4 . எவ்வளவு நீர் அல்லது நீர் பானம் உட்கொண்டாலும் வாய் வறட்சியான உணர்வு தொடர்ந்து இருக்கும். தாகம் எடுத்துக் கொண்டே இருக்கும்.

5 . சிறு காயங்களாக இருந்தாலும், அது சரியாக நீட நாட்கள் எடுத்துக் கொள்ளும்.

6 . வயிறு சார்ந்து கோளாறுகள் அடிக்கடி உண்டாகும்.
7 . சருமத்தில் ஒருவிதமான அரிப்பு அல்லது எரிச்சல் இருந்துக் கொண்டே இருக்கும்.

8 . அடிக்கடி பசிக்கும். எத்தனை உணவு உண்டாலும், சிறிது நேரத்தில் மீண்டும் சாப்பிட தூண்டும்.
9 . தளர்ச்சி, நடுக்கம் போன்ற நரம்பு மண்டல கோளாறுகள் உண்டாகும்.