உலகின் முதலாவது செயற்கை இதயம் !

பிரான்ஸ் நாட்டின் தலை நகரான பரிஸ் மருத்து வமனை யொன்றி லுள்ள மருத்து வர்கள் இதய நோயால் பாதிக்கப் பட்டிருந்த 75 வயதுடைய முதியவர்.
உலகின் முதலாவது செயற்கை இதயம் !


ஒருவருக்கு முதன் முறையாக செயற்கை மனித இதயத் தினை பொருத்தி சாதனை படைத் துள்ளனர்.

லித்தியம் அயான் பேட்டரிகள் மூலம் இயங்கும் இந்த செயற்கை மனித இதயம் 5 வருடம் வரை ஒருவரின் ஆயுட்காலத்தை நீடிக்க செய்யுமென கூறப்படு கின்றது.
ஒரு கிலோ கிராம் எடைக்கு குறைவான ஆரோக்கி யமான செயற்கை மனித இதயம் உடலுக்கு வெளியிலும் பொருத்தி இயங்கும் என்பது குறிப்பிடத் தக்கது.
Tags:
Privacy and cookie settings