குழந்தைக்கு எந்த வயதில் என்ன உணவு?

குழந்தை வளர்ப்பில், தாய்மார்கள் முக்கிய கவனத்தை செலுத்த வேண்டியது அதன் உணவு முறையில் தான்.
குழந்தைக்கு எந்த வயதில் என்ன உணவு?
ஒரு ஆண்டு காலம், நாம் அளிக்கும் சத்தான உணவே அவர்களின் எதிர்கால ஆரோக்கிய த்திற்கு அஸ்தி வாரமாக அமையும் என்கின் றனர் மருத்து வர்கள்.
 
பிறந்தது முதல் ஒரு வயது நிறைவு பெறும் வரை, உணவு முறையில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். 

குழந்தையின் தன்மைக்
0-4 மாதம் வரை:

தாய்ப்பாலிலேயே

Tags:
Privacy and cookie settings