வீட்டில் இருந்த படியே சம்பாதிக்க | Act at home and earn a good chance !

பகுதி நேர வேலை ! வீட்டில் இருந்த படியே சம்பா திக்கலாம் ! ஒரு இணைய இணைப் போடு கூடிய கணினி போதும் ! உங்கள் திறமைக் கேற்ற வேலை ! சில மாதங்களில் ஆயிரக்கண க்கிற்கு மேல் சம்பாதிக்கும் வாய்ப்பு ! உங்களுக்கு நான் வழி காட் டுகிறேன்.
ஆன்லைனில் சம்பாதி ப்பது சுலபம் தான் . அதற்கு தேவை, விடாமுய ற்சியும் , தன்னம்பி க்கையும் மட்டுமே.

நம்மில் பலருக்கு எந்தவித முதலிடும் இருக்க கூடாது அதே சமயம் சேர்ந்த உடனே வருமானம் பெற வேண்டும் என்ற எண்ணமே பெரும்பாலும் உள்ளது. இது அப்படி சாத்தியம் நண்பர்களே .!

எந்த ஒரு பணி செய்தலும் அதில் வெற்றி பெற நமக்கு சில நாட்கள் ஆகும் இதுவே நிஜம்..!

இதில் சம்பாதிக்க நீங்கள் கிழே உள்ள Link இல் Register செய் யுங்கள் நண்பர்களே !

கிழே உள்ள வழி முறை பின்பற்றவும் ..உங்களு க்காக எளிமையான முறையில் கிழே பதிவி டுகீரேன் :

1) கிழே உள்ளதை கிளிக் செய்யவும்.
CLIXSENSE - ஐ பயன்படுத்தி பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி.? ஏனென்றால் இது ஆரம்பத்தில் 10,20,30,என்ற அளவில் ஆரம்பித்து தான் 1000 என்பதை தொட முடியும். அதுவரை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பொறுமை அவசியம்.அந்தப் பொறுமை உங்க ளிடம் இருந்தால் நீங்கள் இதில் வெற்றி பெறுவது உறுதி

கிளிக்சென்ஸ் இணைய தளத்தின் சிறப்பம் சங்கள்

கிளிக்சென்ஸ் இணை யதளம் பிப்ரவரி 2007 ஆம் ஆண்டு முதல் தனது உறுப்பின ர்களுக்கு நேர்மையாக பணம் வழங்கி வருகிறது.

இந்த இணைய தளத்தின் மூலமாக 45 இலட்சத் துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பணம் சம்பாதித்து கொண்டு இருக் கிறார்கள். இதுவரை தனது உறுப்பினர் களுக்கு பணமாக கொடுத் துள்ள தொகையின் மதிப்பு $10,382,149 டாலர்கள். நேர்மையான இணைய தளத்திற்கு இதுவே சிறந்த உதாரணம்.

1 . தினமும் Sign in செய்து View Ads -ஐ கிளிக் செய்யவும்.

2 . ஒவ்வொரு கட்டங் களாக கிளிக் செய்யவும். ஒரு கட்டத்தை கிளிக் செய்தவு டன் இன்னொரு டேபில் விளம்பரம் திறக்கும்.அந்த டேபின் மேல் பகுதியில் 5 படங்கள் காணப்படும்.அதில் Click on the Cat என்று கூறப்பட் டிருக்கும். 
எனவே நீங்கள் அதில் உள்ள பூனை படத்தை மட்டும் கிளிக்செய்யவும். இப்போது டைமர் ஓட ஆரம்பிக்கும். அது முடியும் போது விள ம்பரம் பார்க்க ப்பட்ட தற்கான அறிவிப்பு வரும்.

அப்போது நீங்கள் அந்த டேபை மூடிவிடலாம்.இப்போது நீங்கள் பார்த்த விளம்பரத்துக்கான தொகை $0.001 உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டிருக்கும்.

3 . மீண்டும் இதைப் போலவே மற்ற விளம்பரங் களையும் பார்க்கவும்.

4 . அனைத்து விளமப்ர ங்களையும் பார்த்து விட்டு ClixGrid பட்டனில் உங்கள் மவுஸின் கர்சரை வைத்தால் Play the Game என்பதை கிளிக் செய்தால் 600 சிறு கட்டங்கள் அடங்கிய பெட்டியை காணலாம்.

இதில் நீங்கள் $10.00 டாலர் வரை பணப்பரிசு பெற வாய்ப்பு ள்ளது எனவே அந்த சிறு கட்ட ங்களை ஒவ்வொ ன்றாக கிளிக் செய்யவும். இன்னொரு டேபில் விளம்பரம் திறக்கும்.அந்த டேபின் மேல் பகுதியில் டைமர் முடிந்து விளம்பரம் பார்க்கப் பட்டதற்கான அறிவிப்பு வரும்.

அப்போது அதில் நீங்கள் பரிசு வென்று ள்ளீர்களா இல்லையா என்பது தெரிவிக்க ப்படும். பரிசு இல்லை என்றால் அந்த டேபை மூடிவிட்டு அடுத்த கட்டத்தை கிளிக் செய்து அடுத்த வாய்ப்பை பயன்ப டுத்தவும்

5 . பின்னர் Offers பட்டனை கிளிக் செய்து அதில் உள்ள Clix Offers, Trial Pay, Radium One, Matomy, Supersonic Ads, Super Rewards, Token Ads ஆகியவற்றை தினமும் செக் செய்து பார் க்கவும். அதில் உங்களால் செய்யக் கூடிய பணி ஏதாவது இருந்தால் தவறாமல் செய்யவும்.

6 . அடுத்து Tasks › Complete Tasks என்பதை கிளிக் செய்து அதில் உள்ள சிறு வேலை களை செய்வதன் மூலமும் உங்கள் வருமா னத்தை விரைவாக அதிகரிக் கலாம்.

7 . நீங்கள் ஒரு ரெபெரல் சேர்த்தால் உங்களுக்கு 0.05$ கமிசன் கிடைக்கும். நீங்கள் Unlimited referrals சேர்க்கலாம்.

(1referral=0.05$) அடுத்து உங்கள் ரெஃபெரல் லிங்கை உங்கள் நண்பர்களுக்கு கொடுத்து அவர் களையும் உங்க ளுக்கு கீழ் சேர்த்து அவர்க ளையும் இதேபோல் செய்யச் சொல்லி அவர்கள் செய்யும் வேலைக் கேற்ப நீங்கள் கமிஷன் மூலமும் வருமானம் பெறலாம்.

இதில் தான் உங்கள் வெ ற்றியின் ரகசியம் உள்ளது. உங்கள் ரெஃபரல் லிங்கை பெற CLIXSENSE -ல் மேலே உள்ள உங்கள் பெயரை கிளிக் செய்யவும்.
அதில் உள்ள My Affiliate Details என்பதற்கு கீழ் இருக்கும் My Affiliate Link என்பதில் உங்கள் ரெஃஃபரல் லிங்க் இருக்கும். அதை copy செய்து உங்கள் நண்பர்களுக்கு அனுப்பவும்.

இதில் பணத்தை உங்கள் வங்கி கணக் கிற்கு Paypal மூலம் மாற்றிக் கொள்ள லாம்.
Tags:
Privacy and cookie settings