உலகத்தில் மொத்தம் எத்தனை இணைய தளங்கள் உள்ளன என்று ஒரு நிறுவனம் கணக் கெடுப்பு நடத்தி யுள்ளது . அந்த கணக்கெ டுப்பில் என்ன ஆச்சரியம் என்றால் 
இணையம் (www) தொடங்கி கடந்த 15 வருடங்களை விட 2011 -ம் ஆண்டு மட்டும் 15 வருடங்கள் உருவாக்கிய இணைய தளங்கள் இந்த ஒரே வருடத்தில் உருவாக்கப் பட்டுள்ளன . 

Netcraft, நடத்திய கணக்கெடு ப்பின் படி 525,998,433 தளங்கள் இணை யத்தில் உள்ளன . இந்த கணக்கெடுப்பு NOV 2011 வரை உள்ள நிலவர ங்களின் படி எடுக்கப் பட்டுள்ளது சிகப்பு நிறத்தில் உள்ளது தினமும் புதுப்பிக் கப்படும் தளங்கள் .

உதா நிறத்தில் உள்ளது மொத்த தளங்கள் . மூக்கால் பகுதி தளங்கள் sub-domain வுடன் இயங்கும் கூகுளின் ப்ளாக்ஸ்போட் -ட்டும் வோர்ட்பிரஸ் தளங் களும் ஆக்கிரமித்து உள்ளன . 

அதிகமான நேரங்கள் பயன் படுத்த பட்ட சமூகவலை தளங்கள் : 53,457, 259 நிமிடங்கள் பேஸ் புக்கில் பயன் படுத்தப் பட்டது . 

723,7923 நிமிடங்கள் பிளாக்கரில் பயன் படுத்தப்பட்டது . 

 623,525 நிமிடங்கள் tumblr தம்புளரில் பயன்ப் படுத்தபட்டது . 

565,156 நிமிடங்கள் டுவிட்டரில் பயன் படுத்தப்பட்டது . 

325,679 நிமிடங்கள் லிங்க்டு தளம் பயன் படுத்தப்பட்டது . 

Thanks ROI Media. 
 http://roimediahost.com/the-anatomy-of-a-perfect-website/large-version.jpg
முழு படத்தை பார்ப்தற்கு இங்கு கிளிக் செய்து பெரிதாக பார்க்கவும்