வெப்சைட் யாருடையது என்பதை தெரிந்து கொள்ள !

நண்பர்களே...! அன்றாட வாழ்வில் நாம் பல தேவை களுக்காக பல வெப்சைட்டு களை உபயோகித்து வருகின்றோம். அது சேட் செய்வதற் காக இருக்கலாம், 
வெப்சைட் யாருடையது என்பதை தெரிந்து கொள்ள !
பாடல்களை படங்களை டவுன்லோட் செய்வதற் காக இருக்கலாம் அல்லது வீறு எதோ நமக்கு தேவைப்படும் விசயங் களுக்காக வெப்சைட்டு களை உபயோகிக் கின்றோம்.

என்ன தான் தினமும் நாம் வெப்சைட்டு

Tags: