Showing posts with label women. Show all posts
Showing posts with label women. Show all posts

மகிழ்ச்சியாக இருக்க, ஹார்வர்டு சொல்லும் வழிகள் | Be Happy, Harvard Ways to Tell !

Wednesday, February 21, 2018

1. எல்லோரையும் கொண்டாடுங்கள்! உங்களைச் சுற்றி இருக்கும் ஒவ்வொரு விஷயங் களையும் கூர்ந்து கவனி யுங்கள்.. சாலையில் நடக்கும் போது, எர...

மார்பில் அதிக முடி? இதைப்படிங்க | High hair on the chest? Read this !

Wednesday, February 21, 2018

ஆண்களின் மார்பு பகுதியில் அதிகம் முடி இருந்தால் அவர்க ளுக்கு பாலுணர்வு எண்ணம் அதிகம் இருக்கும் என்று சாமுத்திரிகா லட்சணம் தெரிவித் துள்ளது. ...

புதுப்பெண்ணும், புது உறவும், தடுமாற்றமும் | Putuppennum, a new relationship and a stupidity !

Friday, February 02, 2018

திருமணமான ஆரம்ப காலத்தில் கணவருடைய குடும்பத்தி னருடன் உறவை பேணுவதில் புதுப்பெண் களுக்கு ஒருவித தயக்கமும், தடுமாற்ற மும் ஏற்படுவது தவிர்க்க...

பெண்கள் ஆண்களுடன் பழகும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிவை | Women should consider when dealing with males !

Sunday, December 31, 2017 0

ஆண் - பெண் நட்பு என்பது நிச்சயம் எல்லைக் குட்பட்டது என்பதை பெண்கள் நினைவில் வைக்க வேண்டும்.  அந்த எல்லையைத் தாண்டினால் அளவுக்கு மீற...

மகனுக்கு பெண்களைப் பற்றி கற்றுக்கொ டுக்கிறீர்களா? | Do you teach your son about women?

Wednesday, December 13, 2017

ஒரு வீட்டில் ஆண், பெண் வேறுபாடு எங்கு ஆரம்பி க்கிறது தெரியுமா? குடும்ப மாகச் சாப்பிட உட்கா ரும்போது,  மகனுக்கு இரண்டு முட்டையும், ...

நறுமணக் கலவையை வீட்டிலேயே தயாரிக்க வழி | Spice mixture is the way to prepare at home !

Monday, December 11, 2017

வீட்டை எப்போதும் நறுமண த்துடன் வைத்துக் கொள்வதற்கு எண்ணற்ற வழிகள் உள்ளன. அதில் பெரும் பாலும் அனைவரும் செய்வது ஒரு கடைகளில விற்கப் ப...

பெண்களின் உடல் வலியும், ஹை ஹீல்சும் | Women's body pain and high heels !

Saturday, December 09, 2017 0

உடைகளையும், ஆபரணங் களையும் தவிர்த் தாலே போதும் பெரும்பாலான பெண்கள் தங்களை வாட்டிக் கொண்டி ருக்கும் மூட்டு வலி, முதுவலி, கழுத்து வ...

ஆண்களை விட பெண்களுக்கு தூக்கம் அவசியம் | Women need more sleep than men !

Thursday, November 30, 2017 0

பெண்களு க்கு ஆண்களை விட அதிகத் தூக்கம் தேவை. ஆனால், உண்மை யில் அவசிய மான அளவு தூக்கம் கூட அவர் களுக்குச் சாத்தியப் படுவதில்லை என்றும்,  ...

குழந்தை கருவிலேயே புத்திசாலியாக? | The intellect of the baby?

Monday, November 27, 2017 0

உங்கள் கருவில் இருக்கும் குழந்தையை சாதாரண மாக எடை போட்டு விடாதீர்கள். உங்கள் நடவடி க்கைகள் அனைத்தை யும் இஞ்ச் பை இஞ்ச்சாகக் கவனித்து...

உடலுறவு மேம்படுத்த ஊட்டச்சத்துகள் | Nutrients to improve sexual intercourse !

Tuesday, November 21, 2017 0

அவசர அவசரமாக இயங்கிக் கொண்டி ருக்கும் நம் வாழ்விய லில், உணவில் இருந்து உளவியல் வரை எல்லாமே ஜெட் வேகத்தில் சென்றுக் கொண்டி ருக்கிறது.  ...

பட்டு சேலைகள் அணிவது ஏன்? | Why wear silk saris?

Thursday, November 16, 2017

நான் சமீபத்தில் வலைத் தளத்தில் உலவிய பொழுது கிடைத்த ஒரு அதிர்ச்சி தரும் விசயமே என்னை இந்த பதிவு எழுத தூண்டியது. புரட்சி கரமான திருமணம் எ...

குழந்தைகளுக்காக நாம் என்ன செய்துள்ளோம்? | What have we done for children?

Tuesday, November 14, 2017 0

உலகில் உள்ள உயிரின ங்களில் சிந்திக்கும் திறனும், அதைச் செயல் படுத்தும் திறனும் கொண்ட இனம், மனித இனம்.  இந்த மனித இனத்தில் கிடைக்க...