நிலவின் தென் துருவத்தின் சிறப்பு என்ன? - EThanthi

Recent Posts

ஜெயலலிதாவினோதம்தகவல் கின்னஸ் வரலாறு வணிகம் தேர்தல் 2019தேர்தல் 2016

நிலவின் தென் துருவத்தின் சிறப்பு என்ன?

Subscribe Via Email

நிலவின் தென் துருவ பகுதியில் எந்த ஒரு நாடும் இதுவரை லேண்டரை தரை யிறக்கிய தில்லை. நிலவின் தென் துருவ பகுதியில் பல மில்லியன் ஆண்டு களாக சூரிய வெளிச்சம் பட்டத் தில்லை. 
தென் துருவத்தின் சிறப்பு
ஆகவே இந்தப் பகுதியில் ஆராய்ச்சி செய்தால் சூரிய குடும்பம் குறித்த பல அரிய தகவல்கள் கிடைக்கும். 

சூரிய வெளிச்சம் படாத நிலவின் தென் துருவ பகுதியிலுள்ள பள்ளங்களில் 100 மில்லியன் டன் நீர் இருப்பதாக கருதப் படுகிறது. 
நிலவின் தென் துருவ பகுதியின் நிலப்பரப்பில் மீத்தேன், அமோனியா, ஹைட்ரோஜன் உள்ளிட்ட வாயு இருப்பதாக கருதப் படுகிறது.

COMMENTS

COMMENTS
Copyright © 2020 www.ethanthi.com. All rights reserved
close