பெண்களுடன் உறவு : சாதனையை முறியடித்த சிங்கப்பூர்காரர் | Relationship with women: Singapore defeated record ! - EThanthi

Recent Posts

ஜெயலலிதாவினோதம்தகவல் கின்னஸ் வரலாறு வணிகம் தேர்தல் 2019தேர்தல் 2016

பெண்களுடன் உறவு : சாதனையை முறியடித்த சிங்கப்பூர்காரர் | Relationship with women: Singapore defeated record !

Subscribe Via Email

லைக் பண்ணுங்க... "
செக் குடியரசு நாட்டில் நடந்த ஒரு வித்தியாச மான நிகழ்ச்சி யில், சிங்கப் பூரைச் சேர்ந்த வாலிபர் ஒருவர், ஒரே நாளில் 57 பெண் களுடன் உல்லாச மாக இருந் துள்ளார்.


இதன் மூலம் உலக சாதனையை முறியடித் துள்ளார். செக் குடியரசு நாட்டின் பிராக் நகரில் உள்ள ஒரு விபச்சார விடுதி சார்பில் வினோத மான போட்டி ஒன்று நடத்தப் பட்டுள்ளது.

24 மணி நேரத்தில் யார் அதிக மான பெண் களுடன் உடலுற வில் ஈடு படுகிறார் களோ, அந்த நபர் தான் போட்டியின் வெற்றி யாளராக கருதப் படுவார். 

போட்டி யில் பங்கேற் பவர்கள் செயற்கை யான ஊக்க மருந்து களை பயன் படுத்தக் கூடாது என்ற நிபந்தனை விதிக்கப் பட்டது. இயற்கை மருந்து களை பயன் படுத்த அனுமதி அளிக்கப் பட்டது.

57 பெண் களுடன்

இந்த நிபந்தனை களுடன் சிங்கப் பூரைச் சேர்ந்த 34 வயது நபர் போட்டி க்குத் தேர்வு செய்யப் பட்டார். அவர் நிர்ண யிக்கப் பட்ட 24 மணி நேரத்தில், 57 பெண்க ளுடன் உடலுற வில் ஈடுபட் டுள்ளார்.

இளைஞர் பெயர்

இதன் மூலம் நீண்ட கால மாக முறியடிக்கப் படாமல் இருந்த உலக சாத னையை, 

அவர் முறியடித் திருப்ப தாக ஹெரால்டு ஐரோப்பா என்ற செய்தி நிறுவனம் செய்தி வெளியிட் டுள்ளது. ஆனால், "அந்த" இளை ஞரின் பெயரை வெளியிட வில்லை.

விதிகள்

ஒவ்வொரு உறவின் போதும், ஒவ்வொரு போட்டி யாளரும் குறைந்த பட்சம் 5 மில்லி விந்துக் களை யாவது வெளியேற்றி யிருக்க வேண்டு மாம். இதன் அளவை ஒவ்வொரு "செசஷன்" முடிவில் அதிகாரி கள் அளவிடு வராம்.

உலக சாதனை

இதற்கு முன்பு அமெரிக்கா வைச் சேர்ந்த ஆபாசப் பட நடிகர் ஒருவர், 1983-ம் ஆண்டு 24 மணி நேரத்தில் 55 பெண்க ளுடன் உல்லாச மாக


இருந் ததே முந்தைய சாதனை யாக இருந்தது. தற்போது இந்த சாத னையை சிங்கப்பூர் இளைஞர் முறி யடித்து விட்டார்.

COMMENTS

.ME
Copyright © 2020 www.ethanthi.com. All rights reserved
close