முக அழகுக்கு கற்றாழை உங்களுக்கு தெரியுமா? | Do you know the cosmetic aloe vera? - EThanthi

Recent Posts

ஜெயலலிதாவினோதம்தகவல் கின்னஸ் வரலாறு வணிகம் தேர்தல் 2019தேர்தல் 2016

முக அழகுக்கு கற்றாழை உங்களுக்கு தெரியுமா? | Do you know the cosmetic aloe vera?

Subscribe Via Email

ஒவ்வொரு வரும் மற்ற வர்கள் முன்பு அழகாக காட்சி யளிக்க வேண்டு மென்று நினைப் போம். அதற்காக பல முயற்சி களையும் மேற் கொள்வோம். 


குறிப்பாக சற்று கருப்பாக இருப்ப வர்கள், வெள்ளை யாவதற்கு பல முயற்சி களை எடுப்பார் கள். மேலும் வேறு வழிகள் ஏதேனும் உள்ளதா என்றும் தேடு வார்கள்.

நீங்களும் அப்படி வெள்ளை யாக வழி களைத் தேடுபவரா? அப்படி யெனில் எளிதில் கிடைக்கும் கற்றா ழையைக் கொண்டு தினமும் முகத்திற்கு மாஸ்க் போடுங்கள். 

கற்றாழை மருத்துவ குணங் களை உள்ளட க்கிய ஓர் அற்புத மான பொருள். இதனைக் கொண்டு ச

COMMENTS

COMMENTS
Copyright © 2020 www.ethanthi.com. All rights reserved
close