அலங்காரத்தை விரும்பும் ஆண்கள் கவனிக்க வேண்டிய ரகசியங்கள் | Secrets to look like adornments for men ! - EThanthi

Recent Posts

ஜெயலலிதாவினோதம்தகவல் கின்னஸ் வரலாறு வணிகம் தேர்தல் 2019தேர்தல் 2016

அலங்காரத்தை விரும்பும் ஆண்கள் கவனிக்க வேண்டிய ரகசியங்கள் | Secrets to look like adornments for men !

Subscribe Via Email

அலங்காரம் என்றால் பெண்க ளுக்கு தான் என்று நினைப் பவர்கள் உண்டு. ஆண்களும் அலங் கரித்து அழகு படுத்திக் கொள்ளலாம்.


அலங்கா ரத்தை விரும்பும் ஆண்கள் கவனிக்க வேண்டிய ரகசியங்கள்….....!

முகம் 

பெரும் பாலான ஆண்கள் முக அலங்கா ரத்தில் அதிகப் படியான அக்கறை காட்டுவ தில்லை.

அவர் களின் முக அலங்காரம் பெரும் பாலும் ஷேவிங் செய்வது, மீசை யை அழகு படுத்திக் கொள்வ தோடு முடிந்து விடுகிறது. 

அலுவலகப் பணி களுக்குச் செல்லும் ஒருசில ஆண்கள் மட்டும் அவ்வப் போது பெண்களைப் போல

COMMENTS

COMMENTS
Copyright © 2020 www.ethanthi.com. All rights reserved
close